Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári potvrdzujem, že udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ďalej aj „osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, Ivan Noskovič, so sídlom Svätoplukova 2739/13 90201 Pezinok, IČO: 41997808.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na účel kontaktovania ma na kontaktné údaje uvedené v tomto kontaktom formulári. Som si vedomý/á, že právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Tento súhlas udeľujem po dobu 1 roka od jeho udelenia. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Súhlas môžete odvolať písomne na: pozvankainfo@gmail.com